Videonadzor

V podjetju InterCal Slovenija d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi na naslovu Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi in Apnenec d.o.o. Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi na naslovu  Zidani Most 21, 1432 Zidani Most se izvaja videonadzor. Videonadzor se izvaja zaradi varnosti ljudi ali premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa na površine oziroma prostore podjetja, zaradi preprečevanja ogrožanja zaposlenih oziroma varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti.

Upravljavec videnadzornega sistema je InterCal Slovenija d.o.o. na naslovu Savska cesta 1, Zagorje ob Savi, 1410 Zagorje ob Savi.

Telefonska številka pooblaščene osebe za potrebe  uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov 03-56-55-560.

Elektronski naslov pooblaščene osebe za potrebe  uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov je info@intercal.si.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov:

InterCal Slovenija d.o.o.

Apnenec d.o.o.