ZAUPAMO V SVOJE KLJUČNE KOMPETENCE

 • Pristop, usmerjen v rezultate
  Znamo predvideti potrebe strank in jim ponuditi rešitve za njihove potrebe.
 • Izkušnje in znanje
  Gradimo na znanju in dolgoletnih izkušnjah visokokvalificiranih zaposlenih.
 • Operativna prilagodljivost
  Poslujemo v treh državah, enostavna organizacijska struktura nam omogoča visoko stopnjo fleksibilnosti.
 • Zanesljiva podpora strankam
  Prizadevamo si za dolgoročne odnose s strankami, zato želimo preseči njihova pričakovanja.

 

6 KLJUČNIH VREDNOST, KI IZHAJAJO IZ NAŠE POSLOVNE KULTURE

Osredotočenost Postavljamo si ambiciozne cilje in zagotavljamo podporno vodenje.
Skrbnost  Pri skupnem delu nas vodijo poštenost, zvestoba, medsebojna podpora in kreativnost
Učeči Zavzemamo se za vseživljenjsko učenje, inovativno razmišljanje in kreativnost
Podjetni Ravnamo drzno in usmerjeno v prihodnost; pripravljeni smo na rast ob izzivih jutrišnjega dne
Osredotočeni na kupce S kupci gradimo dolgoročna sodelovanja. Znamo predvideti tudi njihove potrebe
Družbeno odgovorni Nikoli ne sklepamo kompromisov na področju moralnih, etičnih, okoljskih in varnostnih vprašanj

MOČAN TRŽNI POLOŽAJ V REGIJI OD ALP DO ČRNEGA MORJA

Želimo si zagotoviti močan, trajnosten tržni položaj v segmentu proizvodnje apna in proizvodov iz apna na območju, ki se razteza od Alp vse do Črnega moraj.
V naši glavni regiji smo vodilni na trgu.
Naše kompetence in predanost visokokvalificiranih in izkušenih zaposlenih nam omogočajo vzpostavljanje tesnih partnerstev s strankami.
Vedno si prizadevamo presegati pričakovanja strank.
Radi bi si zagotovili popoln nadzor nad našimi surovinami!

V OSPREDJU NAŠIH AKTIVNOSTI STA USMERJENOST V STRANKE IN FLEKSIBILNOST

Vsem našim strankam kot partner zagotavljamo apno in proizvode iz apna visoke kakovosti ter ponujamo inovativne rešitve.

Trajnost, zanesljivost in zaupanje so glavni dejavniki našega pristopa.

Vse naše dejavnosti temeljijo na individualni podpori strankam in operativni prilagodljivosti.

APNO – NAŠ SVET – DANES IN JUTRI

VIZIJA Zagotoviti si želimo močan, trajnosten tržni položaj na območju, ki se razteza od Alp do Črnega morja.
POSLANSTVO Zagotavljamo visokokakovostne proizvode iz apna ter ponujamo inovativne rešitve, ki temeljijo na trajnosti in zanesljivosti.
VREDNOTE Pri svojih vrednotah nikoli ne sklepamo kompromisov.

Kot Wietersdorfer uspevamo zaradi zaupanja naših deležnikov v uspešnost in integriteto vseh zaposlenih.
Kodeks ravnanja opisuje etična in moralna načela ter naše interne smernice, spoštovanje teh pa je naša največja prioriteta.

Kodeks Ravnanja

Kodeks ravnanja smo razvili za vse v skupini Wietersdorfer, ne glede na to iz katere države prihajajo ter kakšna je njihova kultura ali jezik. V njem so zapisane osnovne vrednote za naše zaposlene, od katerih pričakujemo, da jih bodo spoštovali in živeli v skladi z njimi, ne glede na to ali se nahajajo znotraj ali zunaj podjetja.

Naši ukrepi, tako notranji kot zunanji, so namenjeni dolgoročnemu zagotavljanju obstoja skupine, zanje pa je značilna pravičnost, odgovornost in splošna integriteta. Te temeljne vrednote so osnova naših dejavnosti v vseh različnih poslovnih, regulativnih in kulturnih okoljih v katere smo vključeni.

•Skladnost z zakoni
•Varnost
•Enakost
•Varstvo okolja
•Konkurenčnost
•Medsebojno upoštevanje
•Osredotočenost na naša dejanja