InterCal Slovenija d.o.o. –  trajnost

Še posebej pozorni smo na skrbno pridobivanje naših surovin in pri predelavi in prodaji naših izdelkov zelo skrbimo za okolje. Nenehno vlaganje v naše pridobivalne in proizvodne procese zagotavlja nadaljnje izboljšanje okoljskih, socialnih in gospodarskih dejavnikov.

Okolju prijazna uporaba naravnih virov

Naše nenehno prizadevanje za kakovost in inovacije je bistvena osnova za uspeh našega podjetja. Pri vseh naših dejavnostih upoštevamo vpliv na okolje, ohranjamo vire in smo zavezani zmanjšanju emisij. To ne velja samo za lastne proizvodne procese, ampak tudi za kupce.
Z razvojem okolju prijaznih izdelkov uporabljamo nove tehnologije z namenom povečanja koristi za naše stranke. Zavzemamo se za učinkovito uporabo vseh virov. Naše podjetje je certificirano v skladu s številnimi standardi kakovosti in okolja ter je v celoti zavezano vodenju, usmerjenemu v prihodnost.

Soočanje z izzivom varstva podnebja

Na industrijo apna seveda še posebej vpliva trenutna razprava o varstvu podnebja in s tem povezane načrtovane omejitve emisij CO2. Več kot dve tretjini naših emisij CO2 nastanejo zaradi proizvodnih procesov in osnovnih kemijskih zakonov; komaj tretjino povzroči postopek visoke temperature. Kot podjetje z regionalno odgovornostjo nenehno vlagamo v nove tehnologije, namenjene varovanju okolja in ohranjanju virov. V svojih prizadevanjih za zaustavitev podnebnih sprememb smo proaktivni in inovativni.

Zaposleni so ključ do našega uspeha

Naši zaposleni so aktivno vključeni v podjetje s svojim znanjem, strokovnim znanjem in osebno zavzetostjo. Prejemajo podporo in spodbudo ter prispevajo svoje spretnosti in kvalifikacije, skupaj sodelujejo pri razvoju poslovnega segmenta apna in izboljšanju visoke kakovosti naših izdelkov. Zagotavljanje njihovega zdravja in varnosti je vedno pomemben dejavnik našega dela, bodisi v naših tovarnah ali med prevozom ali predelavo naših izdelkov.

• Za spremljanje in dokumentiranje opredeljenih ciljev uporabljamo postopke in metode naših preizkušenih standardiziranih sistemov kakovosti in okolja.
• Sprejmemo vse potrebne previdnostne ukrepe, da zagotovimo, da naši pogodbeni partnerji (podizvajalci, dobavitelji), ki delajo v naših prostorih, delujejo v skladu z našo okoljsko politiko.
• Te smernice se vsako leto pregledujejo in prilagajajo v okviru naših okoljskih presoj in presoje ravnanja z okoljem.