InterCal Slovenija – Živimo Skladno

„Skladnost in integriteta sta trdno zasidrana elementa naše strategije in kulture. Na njih temelji naše vsakodnevno delo v podjetju InterCal.
Prizadevamo si, da so odločitve v skladu z zakoni, internimi predpisi in vrednotami.“

Naše Kodeks ravanja

MI ZAUPAMO GENERACIJAM. MI DELUJEMO TRAJNOSTNO.
MI ŽIVIMO PODJETNIŠTVO. MI GRADIMO NA LJUDEH.

Živimo od zaupanja naših strank, zaposlenih, lastnikov in javnosti ter dosežkov in integritete naše skupine.
Pomemben steber naše zgodbe o uspehu je, da smo odgovorno in zakonito ravnanje vedno obravnavali kot nepogrešljiv sestavni del naše podjetniške kulture. Ko gre za moralo, etiko, okolje in varnost ne sklepamo kompromisov. Družbeno sprejemljivost naših poslov in projektov lahko pričakujemo le, če vedno povsod ravnamo v skladu s pravili. Integriteta vsakega posameznika je nepogrešljiva in ključ k uspehu podjetja. Zakonito in etično ravnanje ščiti pred znatnimi pravnimi in ekonomskimi tveganji ter krepi ugled in zaupanje v naše podjetje.
Bistvena načela s pravili skladnega in etičnega ravnanja so navedena v kodeksu ravnanja, ki je konkretiziran s smernicami.

Naš sistem za sporočanje opozoril »Tell it Cody«

Naš sistem za sporočanje opozoril, ki smo ga poimenovali »Tell it Cody«, je namenjen za sprejemanje konkretnih opozoril o (potencialnem) napačnem vedenju ali nepravilnostih v naši organizaciji. Sem spadajo med drugim kršitve našega kodeksa ravnanja, zakonodaje o preprečevanju omejevanja konkurence, kazenskega prava ali tudi kršitve človekovih pravic. Vaša opozorila nam pomagajo izboljšati našo organizacijo in zmanjšati tveganja.
Sami se lahko odločite, ali boste svoje sporočilo posredovali anonimno ali transparentno z navedbo svojega imena in kontaktnih podatkov. Sporočilo bo posredovano oddelku za skladnost in pristojnemu pooblaščencu za skladnost, ki bo sporočilo obravnaval zaupno in zanesljivo.
Vaše sporočilo bo obravnavano z absolutno zaupnostjo. Zaradi vašega sporočila se vam ni treba bati nikakršnih negativnih posledic, če sporočilo posredujete v dobri veri.
Ne le zaposleni v našem podjetju, temveč tudi poslovni partnerji, stranke in druge tretje osebe lahko posredujejo informacije o kršitvah pravil.