Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojništvo

Redno apnjenje – kalcifikacija je eden izmed najpomembnejših ukrepov v kmetijstvu.