Opis

Mg apno (MIX) (granulacija 5-50 mm)

Mešanica kalcitnega in dolomitnega apna.

Opis Apno sestavljeno iz kalcitnega apna z granulacijo 25-60 mm in dolomitnega apna z granulacijo 3-60 mm.
Uporaba Uporaba na področju metalurških procesov.
Značilnosti
  • CaO 73-77%

  • MgO 18-22%

Embalaža
  • V razsutem stanju

nazaj na železo in jeklo