Opis

Kalcijevo živo apno (granulacija 15-25 mm)

Živo apno z visoko reaktivnostjo in nizkimi emisijami prahu.

Opis Posebej predelano apno v kosih. Velikost zrn primerna za ravnanje in manipuliranje v proizvodnih sistemih.
Uporaba Surovine za industrijo železa in jekla, ki se uporabljajo za čiščenje surovega železa in surovega jekla, zlasti z odstranjevanjem žvepla.
Značilnosti
  • CaO > 92%

  • MgO < 1%

Embalaža
  • V razsutem stanju

  • Big Bag vreča (1000 kg)