Opis

APNENČEVA MOKA 63 mikronov

Apnenec mleti granulacije 63 mikronov

Opis Fino drobljen apnenec, ki je  dobro topen.
Uporaba Pri varovanju okolja za čistilne naprave in odžvepljevanje dimnih plinov.
Značilnosti
  • >97% CaCO3

Embalaža
  • Rinfuza (cisterna)

nazaj navarstvo okolja